Author Archives: logopedk_admin

Meningsbyggnad, antal och turtagning

Det här är en hoppa-lek med syfte att öva turtagning, dvs att vänta på sin tur och intressera sig för den man leker med i lekar där man turas om att göra någonting. Turtagning är en basal språklig förmåga som vi tränar tidigt och som behövs för att vi ska ha en god kommunikation med andra – vi måste vänta på svar, lyssna in andra och visa intresse för det andra säger, annars får vi problem att kommunicera med varandra.

Meningsbyggnad och tempus

En del barn behöver få extra hjälp att lära sig meningsbyggnad, dvs hur orden ska sättas ihop för att bilda meningar, och en del barn behöver hjälp att lära sig hur olika grammatiska strukturer uttrycks, som till exempel tempus (dåtid, nutid, framtid). Det finns olika sätt att träna, man kan prata om saker man gjort och lägga betoning på strukturerna, man kan läsa en bok och sedan prata om vad som hände och vad som ska hända. Och så kan

Att lära in ord – Kategoriseringsövning med bildstöd

Att kategorisera och sortera är bra för att lära sig nya ord. Forskning har visat att det är lättare att lära sig nya ord om man redan kan likartade ord eller ord inom samma kategori. Det är alltså lättare att lära sig ordet “kiwi” om man redan kan orden “äpple” och “banan” och allra lättast om man också vet att de är “frukter”. Övningar för att kategorisera och sortera är därför bra för både barn med typisk och avvikande språkutveckling.

Talmotorik

Talmotorik är den motoriska styrningen av de muskler som måste samarbeta för att våra munnar och stämband ska kunna skapa olika ljud. Precis som med annan motorik är talmotoriken någonting som utvecklas under barnets småbarnstid. Det nyfödda barnet har faktiskt inte de anatomiska förutsättningarna för att göra ljud! Det beror på att det nyfödda barnets svalg är utformat så att luftvägarna är skyddade och barnet kan amma samtidigt som det andas genom näsan. När barnet växer hamnar struphuvudet med stämbanden

Tidig utveckling

De allra flesta barn säger sina första ord runt 1-1,5 år. Men långt innan dess har de kommunicerat med oss och också förstått många av våra ord. Barnets första kommunikation är skrik, blickkontakt, leenden och skratt. Barnet har redan från början en preferens för att titta på mänskliga ansikten och kan faktiskt härma grimaser redan som nyfödd. Det nyfödda barnet har också visat sig ha en preferens för sin mammas röst och det språk som mamman talar och som barnet

PROMPT

PROMPT står för Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets och är en behandlingsmetod utvecklad i USA av logopeden Deborah Hayden. Metoden är taktil-kinestetisk, dvs den innebär att barnet inte bara får auditiv information om uttal utan också taktil information om vilka muskler som måste användas. PROMPT började utvecklas under 1970-talet för de barn med uttalssvårigheter som inte blev hjälpta av traditionell uttalsträning. Sedan dess har metoden utvecklats och förfinats och det har också forskats mycket på hur och varför

« Older Entries Recent Entries »