Torunn Liljegren


Torunn Liljegren, logoped med utbildning från Göteborgs Universitet, examensår 2011.

Jag har jobbat med barn med språkstörning sedan examen men också med läs- och skrivutredningar, vuxna med neurologiska skador och vuxna med röstproblematik. Min specialinriktning är dock talmotoriska svårigheter och behandling av talmotoriska svårigheter främst hos barn och ungdomar. 

Sedan 2014 har jag föreläst om språkutveckling, språkstörning och talmotorik för föräldrar, logopedstudenter och på logopedmottagningar.

Jag är certifierad och instruktör i metoden PROMPT – Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets, vilket är en behandlingsmetod utformad för personer med olika typer av talmotoriska svårigheter.

Behandlingen används både för barn med en avvikande talmotorisk utveckling och för vuxna som drabbats av talmotoriska svårigheter efter skada eller sjukdom. Du kan läsa mer om behandlingsmetoden under fliken PROMPT. 

Logopedkontakt Väst finns på Hisingen i Göteborg.
Besöksadress är Vårlöksgatan 3. Ingång från gatan ett par trappsteg ner.

 

Under 2022 är jag föräldraledig och har därför inte möjlighet att ta emot nya patienter före årsskiftet. Från och med mitten av Januari 2023 och framåt kommer jag ha möjlighet att ta emot ytterligare patienter.

Jag kommer ändå att kunna svara på frågor men om du söker kontakt med logoped för bedömning och behandling hänvisas till andra privata logopeder i Göteborgsområdet: Speciallogoped, Logoped i Väst, Röstfabriken, Göteborgslogopeden.

 

Kontakta mig gärna via kontaktformuläret nedan om du har frågor!