Torunn Liljegren


Torunn Liljegren, logoped med utbildning från Göteborgs Universitet, examensår 2011.

Jag har jobbat med barn med språkstörning sedan examen men också med läs- och skrivutredningar, vuxna med neurologiska skador och vuxna med röstproblematik.

Sedan 2014 har jag föreläst om språkutveckling, språkstörning och talmotorik för föräldrar, logopedstudenter och på logopedmottagningar.

Jag är certifierad i metoden PROMPT – Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets, vilket är en behandlingsmetod utformad för personer med olika typer av talmotoriska svårigheter.

Behandlingen används både för barn med en avvikande talmotorisk utveckling och för vuxna som drabbats av talmotoriska svårigheter efter skada eller sjukdom. Du kan läsa mer om behandlingsmetoden under fliken PROMPT. 

Kontakta Torunn via kontaktformuläret nedan