Kortfilm – hur barn lär sig tala

Det där med hur det går till när barn lär sig tala och kommer igång med de första orden har jag skrivit mer utförligt om på sidorna om Tidig utveckling och Talmotorik. Det är en samverkan av att barnet utför en rörelse som ger upphov till ett ljud och som barnet både hör och känner att hen gör och som sen genererar en respons från omgivningen som tolkar och bekräftar och ger innehåll till det som barnet gör!

Det är viktigt att förstå den loopen för att förstå hur tal- språk och kommunikationsutveckling samverkar och påverkar sinsemellan, och det är viktigt att förstå för att avgöra vilken behandling ett barn behöver ha: vilka delar är det som har saknats? Vad är det som verkar vara svårt? Hur fungerar sinnena? Hur är det med känseln? Hur mycket testar barnet? Och inte minst hur ger vi respons?

I min föräldraföreläsning brukar jag prata om det här och nu har jag lagt upp ett klipp från föreläsningen på YouTube. Du hittar filmen här, jag hoppas den kan komma till nytta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.