Monthly Archives: March 2024

Kortfilm – hur barn lär sig tala

Det där med hur det går till när barn lär sig tala och kommer igång med de första orden har jag skrivit mer utförligt om på sidorna om Tidig utveckling och Talmotorik. Det är en samverkan av att barnet utför en rörelse som ger upphov till ett ljud och som barnet både hör och känner att hen gör och som sen genererar en respons från omgivningen som tolkar och bekräftar och ger innehåll till det som barnet gör! Det är

PROMPT Bridging

För logopeder som vill fortsätta fördjupa sig i PROMPT är fortsättningskursen PROMPT Bridging Technique to intervention nästa steg. Nu hålls den för första gången helt på svenska, online 27-29 Maj! Jag hoppas att det är många som vill vara med! I workshoppen fördjupar vi oss i behandling och bedömning och svarar på alla frågor som kommit upp under vägen – hur och när utvärderar man? Hur går man vidare? Varför blir det såhär? Hur skriver man talmotoriska mål? Vi övar