Monthly Archives: February 2016

Talmotorik

Talmotorik är den motoriska styrningen av de muskler som måste samarbeta för att våra munnar och stämband ska kunna skapa olika ljud. Precis som med annan motorik är talmotoriken någonting som utvecklas under barnets småbarnstid. Det nyfödda barnet har faktiskt inte de anatomiska förutsättningarna för att göra ljud! Det beror på att det nyfödda barnets svalg är utformat så att luftvägarna är skyddade och barnet kan amma samtidigt som det andas genom näsan. När barnet växer hamnar struphuvudet med stämbanden

Tidig utveckling

De allra flesta barn säger sina första ord runt 1-1,5 år. Men långt innan dess har de kommunicerat med oss och också förstått många av våra ord. Barnets första kommunikation är skrik, blickkontakt, leenden och skratt. Barnet har redan från början en preferens för att titta på mänskliga ansikten och kan faktiskt härma grimaser redan som nyfödd. Det nyfödda barnet har också visat sig ha en preferens för sin mammas röst och det språk som mamman talar och som barnet

PROMPT

PROMPT står för Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets och är en behandlingsmetod utvecklad i USA av logopeden Deborah Hayden. Metoden är taktil-kinestetisk, dvs den innebär att barnet inte bara får auditiv information om uttal utan också taktil information om vilka muskler som måste användas. PROMPT började utvecklas under 1970-talet för de barn med uttalssvårigheter som inte blev hjälpta av traditionell uttalsträning. Sedan dess har metoden utvecklats och förfinats och det har också forskats mycket på hur och varför

Språkutveckling

Ett barns språkutveckling innefattar alla de steg som ett barn behöver för att kunna utveckla ett funktionellt språk och också ett talat språk, teckenspråk eller AKK som uttrycksform. Vanligtvis delar vi in språkutvecklingen i tre områden: kommunikation, språk och tal. De kan ses som delar av en triangel där kommunikation är basen, det som krävs för att barnet ska kunna utveckla ett språk. Språket kommer i mitten, det är där barnet lär sig förstå begrepp, dvs börjar förstå att ett ord,