Språkutveckling

Ett barns språkutveckling innefattar alla de steg som ett barn behöver för att kunna utveckla ett funktionellt språk och också ett talat språk, teckenspråk eller AKK som uttrycksform.

Vanligtvis delar vi in språkutvecklingen i tre områden: kommunikation, språk och tal. De kan ses som delar av en triangel där kommunikation är basen, det som krävs för att barnet ska kunna utveckla ett språk. Språket kommer i mitten, det är där barnet lär sig förstå begrepp, dvs börjar förstå att ett ord, ett tecken eller en bild symboliserar en specifik sak samt att den saken kan se ut på många olika sätt. Till exempel symboliserar ordet “hund” just det djur som kallas hund, men hundar kan se ut på väldigt olika sätt, de kan vara små, stora, bruna, svarta, lurviga, nakna mm, men de är ändå allihop hundar.

Längst upp på pyramiden kommer talet, men det kan också ersättas av ett annat uttrycksmedel så som teckenspråk eller alternativ kommunikation som tex bildstöd. Talet, tecknen eller bilden är just symbolen för begreppet, alltså till exempel ordet “hund”, “chien” eller “dog” som symboliserar djuret hund. hund2

Du kan läsa mer om barns språkutveckling under rubrikerna Tidig utveckling, 1-2 år, 3-4 år, 5-år och uppåt samt Talmotorik. Under AKK hittar du länkar och information om alternativ och kompletterande kommunikation så som Tecken som AKK (TAKK), bildstöd, pratapparater mm.

Välkommen att kika runt!