PROMPT

PROMPT står för Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets och är en behandlingsmetod utvecklad i USA av logopeden Deborah Hayden. Metoden är taktil-kinestetisk, dvs den innebär att barnet inte bara får auditiv information om uttal utan också taktil information om vilka muskler som måste användas.

PROMPT började utvecklas under 1970-talet för de barn med uttalssvårigheter som inte blev hjälpta av traditionell uttalsträning. Sedan dess har metoden utvecklats och förfinats och det har också forskats mycket på hur och varför metoden hjälper.

PROMPT bygger på forskning om motorisk utveckling samt forskning kring hur olika delar i vår kropp och vår hjärna samverkar för att vi ska kunna utveckla eller upprätthålla ett fungerande tal. Lite förenklat kan man säga att teorin går ut på att tal inte bara handlar om hur vi kan uttala ljuden med våra muskler eller hur väl vi urskiljer olika språkljud i våra hjärnor utan också om hur väl vi förstår språket, hur bra vi är på att interagera med andra människor och vilken typ av social, känslomässig och språkutvecklande feedback vi får från vår omgivning.

Den taktila informationen som ges bygger på forskning kring talmotorisk utveckling. Det är många muskler som ska samverka för att vi ska kunna uttala olika ljudsekvenser och det är också många motoriska program som behövs i våra hjärnor.

För att uppnå ett typiskt vuxen-uttal krävs att muskelgrupperna separeras från varandra och att rörelserna kan utföras självständigt utan inblandning från närliggande muskler. Den här separationen sker successivt under barnets småbarnstid, ungefär från 5 års ålder har barn ett talmotoriskt rörelsemönster som mer liknar en vuxen persons.

Vid behandling görs först en omfattande analys av vilka delar av systemet som fungerar mer eller mindre bra och på vilket sätt de fungerar. Sedan väljer behandlaren tillsammans med vårdgivare ut ord som man börjar träna på. I träningen hjälper behandlaren barnet genom att fysiskt beröra de muskler som ska aktiveras, det kan tex vara genom att föra barnets käke upp eller ner eller att trycka lätt under hakan för att indikera en tungrörelse. Det kan verka märkligt till en början, men de flesta barn tycker efter ett par gånger att det känns helt naturligt.

I PROMPT är målet att hjälpa barnet att utveckla en så välfungerande talmotorik som möjligt och man fokuserar därför på rörelser och tränar inte enskilda språkljud. Man menar att språkljuden uttalas på lite olika sätt beroende på vilka andra ljud som kommer före och efter och att det därför inte blir funktionellt för ett barn med svårigheter motoriskt att träna på att uttala ljudet separat utan någon kontext.

PROMPT är först utvecklat för barn med talmotoriska svårigheter men används också med goda resultat för vuxna som fått svårigheter efter neurologiska skador eller sjukdomar. I USA används metoden också för att hjälpa andraspråksinlärare som har svårt att lära sig det nya språkets uttal.

Mer information finns på PROMPT-institutets hemsida!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.