Samtal om taldyspraxi

Att känna hopp och att man inte är ensam är nog bland det viktigaste när det är tungt att orka träna och det känns som att det aldrig blir bättre. Jag tror att många familjer, både barn och föräldrar behöver få möta andra med liknande upplevelser och svårigheter. Därför känns det så bra att kunna dela med mig av samtal med Jayson som själv berättar om sina talsvårigheter!

Jayson har taldyspraxi. Det är en motorisk talstörning som drabbar förmågan att planera och starta talrörelserna. Det är alltså programmen för rörelserna som bildar orden som inte riktigt fungerar som de ska. Taldyspraxi kan förekomma ihop med andra svårigheter som nedsatt sensorik i munnen, påverkad tonus (muskelspänning) till exempel, men själva svårigheten dyspraxi handlar om att man har svårt att utföra en rörelse som man egentligen kan göra. Man kan alltså egentligen röra käke, läppar och tunga men när man ska göra det i en sekvens och koordinera rörelserna då blir det inte alltid rätt. Man vet vad man ska säga och man kanske till och med vet och kan tänka att tungan ska fram eller läpparna ska ihop men ändå krånglar det till sig.

Vid taldyspraxi behöver man, liksom vid andra talmotoriska svårigheter, träna talmotorik – man behöver alltså träna rörelserna vid tal och hur man sätter ihop rörelserna i tal. Man tränar inte enskilda ljud eftersom det inte är att göra själva ljudet (den enskilda rörelsen) som är svårt utan att sätta ihop rörelsen med andra rörelser.

Taldyspraxi kan förekomma enskilt men kan också förekomma ihop med andra utvecklingsneurologiska tillstånd så som DLD – Developmental language disorder (även kallat språkstörning), dyslexi, DCD – Developmental coordination disorder eller motorisk koordinationsstörning, autism, adhd och ihop med diagnoser som Downs syndrom, CP-skada med mera.

Man kan också ha oral dyspraxi vilket innebär svårigheter att planera och starta oralmotoriska rörelser, alltså de rörelser som man gör när man tuggar, slickar sig runt munnen, blåser, spottar, sväljer. Även fast både taldyspraxi och oral dyspraxi handlar om svårt att utföra rörelser i munnen så måste man inte ha svårt med båda sakerna! Vissa har det, andra har det inte.

Här hittar ni samtalet med Jayson. Tusen tack för att du berättar!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.