Mer seminarium för logopeder!

Det är fantastiskt kul att så många vill vara med på mitt seminarium om talmotorik! Jag begränsar platserna något för att det ska finnas möjlighet att ställa frågor. Därför är tillfället den 9/12 fullt men det blir ytterligare ett:

Torsdag 12/1 – 23 kl 10-12!

Starta året med nya kunskaper alltså 😄

Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.