Att lära in ord – Kategoriseringsövning med bildstöd

Att kategorisera och sortera är bra för att lära sig nya ord. Forskning har visat att det är lättare att lära sig nya ord om man redan kan likartade ord eller ord inom samma kategori. Det är alltså lättare att lära sig ordet “kiwi” om man redan kan orden “äpple” och “banan” och allra lättast om man också vet att de är “frukter”.

Övningar för att kategorisera och sortera är därför bra för både barn med typisk och avvikande språkutveckling. För barn med avvikande utveckling eller andra svårigheter kan det dessutom hjälpa till ytterligare att använda bildstöd. Ett bildstöd är helt enkelt bilder som symboliserar orden och används av den vuxne för att förstärka vad hen säger. Om vuxna är aktiva och använder bildstöd kan även barnen börja peka och använda bilderna aktivt men bildstödets främsta funktion är att göra det lättare för barnet att uppfatta och förstå det andra säger.

Bildstöd kan bestå av ritade bilder, streckgubbar, färgbilder eller svartvita bilder eller fotografier. Vilket som är bäst för varje barn varierar och beror på barnets kognitiva ålder, barnets visuella förmåga och förmåga att förstå symboler. För att skapa egna bildstöd går det bra att rita själv, fotografera och skriva ut eller skapa på bildstod.se.

Här är en sorteringsövning för utelek!

IMG_9207

Samla stenar, löv och pinnar i tre olika behållare. Gör gärna samlandet roligt och ordrikt genom att benämna att “nu hittade jag en pinne”, “vilket fint löv du hittade” och hjälp barnet att sortera rätt.IMG_9208

 

 

Titta i behållarna och räkna och sortera stenarna, pinnarna och löven inbördes.

 

 

 

 

IMG_9211IMG_9210

 

 

Peka på bilderna och säg meningen “Pinnen är lång”, visa gärna “lång” med tecken eller gester. Både subjekt och adjektiv kan förstås bytas ut till vad som helst, tex:Pinnen är tjock/smal, brun/grå/svart.

 

 

 

 

 

 

 

“Lövet är gult”

“Lövet är grönt”

Eller kanske

“Lövet är stort”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9212

 

Vems är stenarna? Är de dina eller mina eller våra?

 

 

FullSizeRender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.