Film om munnens rörelser

Jag har gjort en film!

Det är en enkel, ganska kort film om hur delarna i munnen rör sig och ni hittar den på youtube: munnens rörelser. Tanken med filmen är att barn och vuxna tillsammans ska kunna titta och få fler ord och sätt att prata om hur munnen gör och att man kan fundera tillsammans på vad som kan vara svårt. Det är förstås ingen heltäckande beskrivning av den komplexa finmotorik som krävs för tal men förhoppningsvis kan den vara ett steg mot att tänka på rörelser! 🙂

Vad vill ni höra mer om? Kommentera gärna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.