1 – 2 år

De flesta barn säger sina första ord runt ett års ålder. Innan dess har de börjat förstå mycket av vad vi säger, de har lärt sig gester som att peka och vinka, och de har jollrat. Hur den tidiga utvecklingen från 0-1 år ser ut kan du läsa om på sidan Tidig utveckling.

De första orden kan vara svåra att urskilja då de är starkt förenklade i sin ljudstruktur och då de inte alltid låter likadant. Vanliga första ord är: mamma, pappa, titta, där och lampa. Det är för att de första orden är kontextbundna och “här och nu”, dvs saker som finns runtomkring barnet ofta och som vi benämner ofta. Vilka ord som är “här och nu” varierar förstås beroende på vilken kultur barnet befinner sig i, men orden mamma och pappa är vanliga världen över, och låter lika i många olika språk!

Barnet lär sig först substantiv, egennamn som “mamma” och “pappa”, och vanliga saker som “lampa”, “bil” och “vovve” eller andra saker som intresserar barnet och som det är lätt för barnet att uppfatta och urskilja. Även några enkla och vanligt förekommande verb dyker upp tidigt, som “titta” och “klappa” och “dansa” kanske.

Orden är starkt förenklade till sin ljudstruktur därför att barnet inte har de motoriska förutsättningarna för att producera vissa ljud eller att kombinera vissa ljudsekvenser. Ordet “klappa” kanske blir “appa” och “titta” blir “ta” eller “tata”. Även onematepoetika förekommer rikligt bland de första orden. Onematepoetika är ljudhärmande ord som tex “vovve” eller att “plinga” eller “klicka”. Små barn säger ofta “bä” för “får” och “mu” för “ko” eller “brmbrm” för “bil”. De har ännu inte lärt sig skilja på vad det är och hur det låter.

De första ordens stadium mellan 12-18 månader kännetecknas av en långsam utveckling där enstaka ord lärs in utan någon synbar struktur eller organisation. Under den här tiden lär sig barnet ca 25-50 ord, framförallt substantiv och vanliga verb.

Efter ca 18 månaders ålder kommer barnet in i en ordförrådsexplosion. Då samlar barnet på sig fler ord i snabbare takt och orden börjar organiseras. I ordförrådsexplosionen lär sig barnet fler verb och även adjektiv som “stor” eller “lång”. När barnet samlat på sig drygt 100 ord kan det komma små korta 2-ordsmeningar som “titta där” eller “pappa sitta”.

Som all annan utveckling skiljer sig språkutveckling mycket mellan olika barn. Vissa barn säger inte sina första ord förrän de är 18 månader och då dröjer det förstås lite längre innan de kommer in i ordförrådsexplosionen. Andra barn kommer igång tidigt och fortsätter snabbt igenom de första faserna.

Väldigt grovt kan man säga att barn mellan 1-2 år använder ett-ordsmeningar och att barn som är 2 år använder 2-ordsmeningar. Det är lätt att jämföra med andra barn i samma ålder men det finns faktiskt ingenting som säger att ett barn som börjar prata tidigt eller pratar i långa meningar tidigt blir bättre på språk längre fram.

Under barnets första två år är det viktigt att stärka och låta barnet utveckla sitt intresse för kommunikation. Att prata med barnet, läsa böcker, förstärka och utveckla initiativ till samspel är grunden för språkutvecklingen. Du kan läsa mer om tidigt samspel på sidan Tidig kommunikation.

Att utveckla och utvidga barnets yttranden är vikttittacolorigt under barnets andra år. Om barnet pekar och säger “titta där” kan du som vuxen utveckla yttrandet till “ja titta där är en fågel/hund/bil!” Då ger du barnet en modell för en längre meningsbyggnad samtidigt som du sätter ord på de föremål som ni ser.

 

 

Språkstimulans för 1 – 2åringar:

  • Läs böcker.
  • Sjung sånger och läs ramsor.
  • Sätt ord på det ni gör och leker.
  • Utvidga och tolka det barnet säger.
  • Använd gester, tonfall och mimik för att förstärka det du säger.
  • Prata på barnets nivå. Det är svårt att bibehålla uppmärksamheten om den språkliga nivån är för hög. Anpassa meningarna så att barnet hänger med och utvidga från den nivå ditt barn befinner sig på.