Neurologiska skador

Neurologiska skador som påverkar tal, språk och kommunikation kan uppstå efter en stroke, en traumatisk hjärskada efter exempelvis en bilolycka eller till följd av en neurologisk sjukdom som ALS, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller en hjärntumör.

Efter en stroke drabbas många av afasi, vilket innebär svårigheter med språk. Beroende på var det skadade området sitter får personen olika språkliga svårigheter. Det kan vara svårigheter med att förstå språk eller med att komma på ord eller att sätta ihop orden till meningar.

Den som drabbats av stroke kan också få svårigheter med talmotorik vilket innebär en svårighet att forma orden och att sätta igång det motoriska programmet för att säga ett visst ord.

Det finns olika varianter av både ALS och Parkinsons sjukdom och svårigheterna ser därför olika ut och uppträder vid olika tillfällen under sjukdomsförloppet. Vid ALS uppträder vanligtvis en svårighet att tala då den motoriska styrningen av munnens muskler slutar fungera.

Parkinsons sjukdom ger upphov till en långsamhet i muskulaturen vilket också drabbar talet. Personer med både ALS och Parkinsons sjukdom drabbas ofta av dysartri vilket ger ett sluddrigt och otydligt tal. Personer med Parkinsons sjukdom får också ofta svårigheter med röstanvändning och kan behöva insatser för att öka sin röststyrka.

Huntingtons sjukdom ger upphov till olika kognitiva svårigheter vilket också drabbar språkförmågan. I ett tidigt skede kan den drabbade personen ha svårt att förstå komplext språkligt innehåll eller att tolka uttryck. Personer drabbade av Huntingtons sjukdom behöver vanligtvis stöd med alternativ kommunikation.

Både stroke, hjärnskada och neurologiska sjukdomar kan också ge upphov till ät- och sväljsvårigheter och drabbade personer behöver ofta kontakt med logoped och dietist för insatser kring ätande.

För att läsa mer om neurologiska sjukdomar rekommenderas ett besök på anhörigföreningarnas olika hemsidor. Du kan läsa mer om olika typer av afasi här.

Neuroförbundet

Huntingtons sjukdom

Afasiförbundet

Parkinsons sjukdom

ALS