Om oss

Logopedkontakt är verksamma i västsverige, framför allt i området runt Göteborg.

Här kan du hitta en logoped för enskild utredning och behandling både för dig som privatperson och för skolor och förskolor som behöver professionell kontakt kring barn med särskilda behov.

Vi håller också föreläsningar och utbildningsdagar för föräldrar, anhöriga, personal på förskolor och skolor, personal på äldreboenden och för andra som kommer i kontakt med personer med kommunikativa svårigheter.

Logopederna du hittar här har jobbat med lite olika områden, klicka på ett namn för att läsa mer om just den personen.

Vi har kunskap inom utredning och behandling av: neurologiska skador och sjukdomar; om språkstörning hos barn; om läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna; om röstproblematik och rösthygien och förebyggande vård samt transexuella röster. Vi har även kunskap om TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (också kallat Tecken Som Stöd), pekprat med bilder och andra alternativa kommunikationssätt.

För att komma i kontakt med oss använd formuläret under kontakt.

Välkommen till oss!