PROMPT Study group i Mars och April

För logopeder som gått minst PROMPT introduktion blir det study group!

Fredag 8/3 kl 13-15 (svensk tid) går vi igenom ett fall med ett barn med taldyspraxi. Vi gör bedömning och planerar behandling.

Fredag 19/4 kl 13-15 övar vi teknik! Vi går igenom de olika nivåerna av PROMPT-teknik och när man använder dem!

Anmälan till logopedkontakt@gmail.com

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.